AFRNClient32/64Bit - Windows

AFRNClient32/64Bit - Windows joka ajetaan käyttäen Windows - Shelliä. AFRN - yhdyskäytävä radiolinkki tämän ohjeen tarkoitus on hieman pohjustaa asennus vaiheita kuvien kera.

Eli ensimmäiseksi lataa - AFRN - sovellus vaikka Windows PC - tietokoneen työpöydälle ja purkaa lataamasi tiedosto. PassWord kohtaan voit laittaa 8 satunnaista kirjainta.

Tiedostossa jonka sisältä löytyy asetustiedosto frnconsole.cfg, joka on kaikkein tärkein jotta sovellus toimisi oikein. ( Klikkaa kuva suuremmaksi )


AFRNClient32/64bit - ääniasetukset

AFRNClient32/64Bit - ääniasetukset saat Windows - Shellistä esille käyttäen komentoa

C:\Users\Testi1\Desktop\FRNClient32>

FRNClientConsole.exe audio config


eli FRNClientConsole.exe audio config kertoo käytettävien äänikorttien tilan eli jos sinulla on usb - äänikortti tai fyysinen rautapohjainen äänikortti.

Ääniasetukset täytyy kuvan mukaisesti asettaa frnconsole.cfg asetus kohtaan [Audio]  ( Klikkaa kuvaa suuremmaksi )

AFRNClient32 - audio setting

AFRNClient32/64Bit - radioasetukset

AFRNClient32/64bit - radioasetukset kohta on se tärkein ydin kohta asetuksissa riippuen käyttämästäsi ptt-kytkimen ( Interfaces ) toteutuksesta.
Kohta COS= VOX:1200 täytyy lisätä kohtaa [Radio] jotta lähetyksen aktivointi toimisi jos ptt-kytkin on tehty käyttäen ohjausta RTS tai DTR.

Jos käytät USB - serial muunninta niin katso Windows - laitehallinnan kautta oikea COM - portti.

Radioasetukset täytyy kuvan mukaisesti asettaa frnconsole.cfg asetus kohtaan [Radio]
 ( Klikkaa kuvaa suuremmaksi )

AFRNClient32 - radioasetukset

AFRNClient32/64Bit - palvelinasetukset

AFRNClient32/64bit - palvelinasetukset kohdassa määritetään käytettävän palvelimen tiedot, jotka näissä ohjeissa on fin.frn.fi ja portti 10024 kanava Finland joka muuttuu 1.7.2018 Varsinais-Suomeksi. Jos haluat oman läänisi kanava oikeudet niin ota yhteyttä.

Palvelinasetukset täytyy kuvan mukaisesti asettaa frnconsole.cfg asetus kohtaan [Server] 
( Klikkaa kuvaa suuremmaksi )

AFRNClient - palvelinasetukset
 

Lopuksi

Jos kaikki meni oikein ja AFRNClient32/64Bit - Windows sovellus käynnistyy Shellissä oikein ja tunnistaa COM ja audioasetukset ja yhdistää palvelimelle. On suotavaa käydä " Test " kanavalla ensimmäiseksi kokeilemassa että audiot sisään ja ulos toimivat oikein ja viiveet lähetyksen alkaessa ja lopettaessa ovat oikeat.

Kunnolliset radio / tietokone kohtaiset säädöt äänien myötä löytyy ajallaan eikä täten ole mitään suoranaista ohjetta mitkä audioasetukset olisivat oikeanlaiset.

Ohjeet jotka sivulta löytynee ovat tehty siten että käyttäjä itse myös joutuu hieman pähkäilemään asetuksia jotta sovellus tulisi tutuksi samalla kun käyttää ja säätelee.

Lisää ohjeita voit kysellä niin Windows kuin Linus,Raspberry tai Orange PI alustoihin koskien vapaasti.

AFRNClient32 ja AFRNClient - Linux - asetustiedot ovat melkein samanlaisia.